Budgetpaket företagare

499 kr

Kategori:

Beskrivning

Ekonomispecialistens budgetpaket hjälper dig som företagare eller ekonomiansvarig att bli bättre på att göra en budget samt följa upp företagets ekonomi. Budgetmallen är skapad i excel och innehåller en resultatbudget och en likviditetsbudget. En budget kommer ge dig bättre överblick över företagets ekonomi och därmed lättare se hur framtiden kan komma att bli.

Detta ingår i budgetpaketet för företagare:
– En Resultatbudget
– En Likviditetsbudget
– En pdf instruktion, “Vad är en budget”, som beskriver allmänt hur du jobbar med en budget.
– En pdf instruktion, “Hur du anpassar din budget”, en steg-för-steg guide i hur du anpassar budgetmallen efter din verksamhet.
– En pdf instruktion, “Hur du arbetar med din budget”, en steg-för-steg guide i hur du praktiskt arbetar med budgetmallen.

Budgetmallen (som innehåller en resultatbudget och en likviditetsbudget) är en standardmall och du anpassar den sedan efter din verksamhet. Instruktionen “Hur du gör en budget” är en steg för steg guide i hur du anpassar budgetmallen efter just din verksamhet. I instruktionen “Hur du arbetar med din budget” får du steg-för-steg lära dig hur du sedan praktiskt arbetar med budgetmallen.

När köpet är genomfört kan du direkt ladda ner budgetmallen och pdf-instruktionerna. Perfekt om du vill komma igång redan idag. Du får även ett mail med nedladdningarna.

En budget är en ekonomisk plan över företagets framtida ekonomi och grunden för att kunna arbeta med ekonomistyrning. Denna plan är ett levande dokument som uppdateras och följs upp löpande under året. Tack vare detta budgetpaket kommer du få bra struktur på företagets ekonomi, vilket skapar en bra trygghet inför framtiden.

Priset är inkl moms.