EXCELMALLAR


För att hålla koll på min familjs ekonomi utgår jag från en budget, som jag sedan uppdaterar löpande varje månad. Den budgetmall jag använder innehåller även andra delar för att vi skall kunna få en bra överblick över vår privatekonomi som helhet.  

Vår budget

Vår budgetmall är egentligen en stor budget som innehåller olika flikar för olika delar som vi vill ha koll på tex:

1) den vanliga budgeten
2) en balansräkning
3) en excelmall över vårt aktieinnehav
4) en excelmall över framtida avkastning
5) en sammanställning över all prylförsäljning
6) en sammanställning över våra renoveringar

Vill du också skall få stenkoll på din privatekonomi kan jag tipsa sidan Excelmallar där jag har skapat ett flertal olika mallar som jag tror att du kan ha nytta av för att hålla koll. Nedan ser du ett urval av de excelmallar som finns för nedladdning.

Mall för att räkna på dina lån
Budgetmall för privatekonomi
Mall för aktieinnehav