INTERVJU MARCUS HERNHAGSom jag tidigare nämnt är en av mina favoritböcker "Bli rik och fri med Aktier" där Marcus Hernhag är en av författarna. Nu har jag fått möjlighet att ställa några frågor till honom om sparande och aktier.

1)     Hur blev du intresserad av aktier?
Jag har alltid gillat att samla på saker och varit dålig på att slösa. För mig som sparade veckopengen när jag var liten var aktier en naturlig fortsättning på ekonomistudierna. Intresset väcktes när jag pratade aktier med pappa sommaren 1998.

2)     Hur ofta justerar du din portfölj?
Jag gör något varje månad. Ibland loggar jag inte ens in på en vecka, ibland justerar jag lite var och varannan dag. Det varierar. Majoriteten av aktieportföljen får i regel ligga orörd. Långsiktiga affärer sparar en hel del tid och lönar sig bara man väljer rätt bolag i rätt branscher.

3)     Hur hanterar du en nedgång?
Det viktigaste är att utdelningstrenderna är intakta, vilket de i regel är. Många börsbolag sänkte inte ens utdelningen i finanskrisen 2008-2009 utan höjde den. Att fokusera mot strömmarna av utdelning istället för kurserna hjälper mig något oerhört.
Ibland stoppar jag huvudet i sanden och struntar i börsen. Oftast tittar jag på procentsatser mer än kronor i absoluta tal. Jag har över 30 innehav och i regel 1-4 procent i varje innehav. Tappar en aktie 10 procent är det ändå bara 0,1-0,4 procent av hela portföljen.

4)     Tips på hur man kommer igång med sparande i aktier?
Börja med en bransch där du har någon kompetens eller intresse. Försök hitta en råd tråd för ditt sparande. Det kan vara allt från målet att kunna få en del av ditt liv finansierat av aktieutdelning till att investera i en bransch du känner till utifrån fritidsintressen.

5)     Ditt bästa spartips?
Njut lagom av livet. Du ska exempelvis inte skippa första glaset eller koppen, utan den sista som du kanske inte behöver.
Använd saker tills de går sönder.