Gratis budgetmall

Vill du få koll på din ekonomi, så är att budget en bra start.

Vill du få en grundmall att börja med så fyller du  formuläret GRATIS BUDGETMALL, därefter finns mallen i din mailkorg.

Mallen är en tom grundmall i formatet excel och har du inte tillgång till excel kanske Googles egna kalkyverktyg kan vara ett alternativ, ett verktyg som skall vara kompatibelt med excel.

 

*Allt material är skyddat av upphovsrätten och materialet får inte kopieras, spridas eller säljas.