GÖR EN BUDGETEn budget är egentligen en framtidsplan av ekonomin, dvs hur den ser ut i dag och en uppskattning av framtiden. När man gör en budget finns det många verktyg att arbeta i, det vanligaste är verktyget Excel.  Men det finns självklart andra verktyg att arbeta i, tex Googles egna kalkylverktyg (ett gratisverktyg).

När man gör en budgetmall gör man först en uppdelning av intäkter och kostnader, se bild nedan. Dvs intäkter för sig och kostnader för sig. Varje månad är sedan indelad i en egen kolumn.

När mallen är klar är det dags att börja ta reda på vilka intäkter man har samt vilka kostnader man förväntas få under året. Ett tips är att börja med att titta bakåt, dvs ta fram ett kontoutdrag samt lönebesked och räkningar som varit för att få en bättre överblick.

hur man gör budget

Intäkter:

Vilka intäkter har du? Lön, CSN, barnbidrag, föräldrapenningar, sjukpenning, A-kassa mm.

Fasta kostnader:

Fasta kostnader är återkommande kostnader  och som oftast är samma varje månad alternativt att kostnaden kommer samma månad varje år. Tex, boendekostnad så som avgift, hyra, lån, amortering. Fasta kostnader inkluderar även försäkringskostnader, barnomsorg, transportkostnader (skatt, lån, försäkring), medlemsavgifter, abonnemang mm.

Rörliga kostnader:

Rörliga kostnader är kostnader du kan påverka och som varierar från månad till månad. Tex, mat, kläder, hygien, lunch, drivmedel, nöje mm.

När man sedan har fått fram alla uppgifter är det dags att börja fylla i budgetmallen. Fyll intäkter och  kostnader under rätt post och månad i budgetmallen. Första gången man gör en budgetmall kan det ta lite tid men sen har du enväldigt bra plan att utgå ifrån. Det är nämligen nu man kan se vilka möjligheter man kanske har. Budgeten är ett levande dokument som man justerar om ändringar i intäkter och kostnader uppstår, Ett tips är att stämma av budgeten varje gång räkningarna betalas, mer info om det hittar du under sidan budgetavstämning.

Rörliga kostnader:

Glöm inte att prioritera sparandet. Se gärna sparande som en lika självklar post i budgeten som vilka annan kostnad som helst. Sparandet kan i sin tur delas upp på buffert, målspar och långsiktigt. Buffert är pengar som du oftast har på ett sparkonto och skall bara användas i nödfall. Målspar har ett specifikt syfte, tex sparande till en drömresa. Ett långsiktigt sparande är ett framtidsspar och det görs oftast i sparande i aktier, läs mer om det på Avanza.

Sammanfattning av hur man gör en budget:

  1. Vilka intäkter förväntas du ha?
  2. Vilka kostnader har du?
  3. I vilken månad skall kostnaden betalas?
  4. Stämma av budgeten!
  5. Glöm inte sparandet!

Gratis budgetmall:

För att underlätta för dig att komma igång med din budget kan du ladda ner en gratis budgetmallAnvänd mallen som grund och fyll sedan  i vilka poster du har i din ekonomi.

Lycka till!