Category Archives for Budget

Gratis budgetmallGRATIS BUDGETMALL

Ekonomispecialisten är platsen för dig som vill få inspiration i privatekonomi, sparande och investeringar. Att ha koll på din privatekonomi är grunden till förändring och möjligheter. Vill du få koll på din ekonomi? Då är budget en bra start.

Vill du få en grundmall att börja med så fyller du i formuläret GRATIS BUDGETMALL, därefter finns mallen i din mailkorg. Mallen är en tom grundmall i formatet excel och har du inte tillgång till excel kanske Googles egna kalkyverktyg kan vara ett alternativ, ett verktyg som skall vara kompatibelt med excel

Läs gärna inlägget gör en budget samt inlägget hur man ​stämmer av en budget för att lära dig mer.


Gör en budgetGÖR EN BUDGET


Vad är en budget?

En budget är egentligen en framtidsplan av ekonomin, dvs hur den ser ut i dag och en uppskattning av framtiden. När man gör en budget finns det många verktyg att arbeta i, det vanligaste är verktyget Excel.  Men det finns självklart andra verktyg att arbeta i, tex Googles egna kalkylverktyg (ett gratisverktyg). Det går självklart även att använda vanligt papper och penna. 

När man gör en budgetmall gör man en uppdelning av intäkter och kostnader, se bild nedan. Dvs intäkter för sig och kostnader för sig. Samt även en del för sparande om man har möjlighet till det. Varje månad är sedan indelad i en egen kolumn.

När mallen är klar är det dags att börja ta reda på vilka intäkter man har samt vilka kostnader man förväntas få under året.  För att underlätta för dig att komma igång med din budget kan du här ladda ner en gratis budgetmallAnvänd mallen som grund och fyll sedan  i vilka poster du har i din ekonomi. Ett tips är att börja med att titta bakåt, dvs ta fram ett kontoutdrag samt lönebesked och räkningar som varit för att få en bättre överblick.

hur man gör budget

Intäkter:

Vilka intäkter har du? Lön, CSN, barnbidrag, föräldrapenning, sjukpenning, A-kassa, utdelning eller andra passiva inkomster mm.
När du går igenom dina intäkter, glöm inte att reflektera om du verkligen får full lön varje månad. Är du småbarnsförälder så blir det sällan en full lön pga av vab eller sjukdom. När du då fyller i budgetmallen glöm inte att ta hänsyn till detta. Maxa inte intäktsdelen med full lön när du kanske sällan får det.

Fasta kostnader:

Fasta kostnader är återkommande kostnader  och som oftast är samma varje månad alternativt att kostnaden kommer samma månad varje år. Exempel på fasta kostnader som kommer varje månad är boendekostnaden så som avgift, hyra, lån, amortering mm. Fasta kostnader inkluderar även försäkringskostnader, elavgift, barnomsorg, transportkostnader (skatt, lån, försäkring), medlemsavgifter, abonnemang mm. Att veta hur framtiden kommer se ut kan vara svårt, ibland måste man chansa. Ta tex om du har ett bostadslån, räntan kan tex komma att stiga om ett par månader om du har rörlig ränta. Själv löser jag det genom att lägga på några hundralappar på kommande månader. Blir det ingen räntehöjningen så lägger jag överskottet på ett sparkonto istället. Lika så om du bor i villa och uppvärmningen sker med el, under vintern kommer elkostnaden vara högre.

Rörliga kostnader:

Rörliga kostnader är kostnader du kanske kan påverka och som varierar från månad till månad. Tex, mat, kläder, hygien, lunch, drivmedel, nöje mm. Även om dessa kostnader är rörliga så är dom ändå återkommande. Du måste köpa mat varje månad. Men du kan påverka kostnaden. Du måste tex inte köpa kläder varje månad.  

Gör klart budgeten:

När man sedan har fått fram alla uppgifter är det dags att börja fylla i budgetmallen. Fyll intäkter och  kostnader under rätt post och månad i budgetmallen.  I kolumnen  för tex månaden februari använder jag de intäkter som kommer in runt den 25/1. De kostnader jag lägger in under februari är de kostnader som betalas mellan den 25/1-24/2. Men här väljer du det som passar dig bäst, bara du gör samma lika för alla månader. Första gången du gör en budgetmall kan det ta lite tid men sen har du en väldigt bra plan att utgå ifrån. Det är nämligen nu du kan se vilka möjligheter du kanske har. Budgeten är ett levande dokument som du justerar om ändringar i intäkter och kostnader uppstår, Ett tips är att stämma av budgeten varje gång räkningarna betalas, mer info om det hittar du under sidan budgetavstämning.
Är kostnaderna högre än intäkterna måste man se över kostnaderna, vad kan man ta bort? Eller kan man öka intäkterna på något sätt?

Sparande:

Glöm inte att prioritera sparandet. Se gärna sparande som en lika självklar post i budgeten som vilka annan kostnad som helst. Sparandet kan i sin tur delas upp på buffert, målspar och långsiktigt. Buffert är pengar som du oftast har på ett sparkonto och skall bara användas i nödfall. Målspar har ett specifikt syfte, tex sparande till en drömresa, nytt boende, renovering mm. Ett långsiktigt sparande är ett framtidsspar och det görs oftast genom sparande i aktier, läs mer om det i inlägget börja spara i aktier.

Sammanfattning av hur man gör en budget:

  1. Vilka intäkter förväntas du ha?
  2. Vilka kostnader har du?
  3. I vilken månad skall kostnaden betalas?
  4. Stämma av budgeten!
  5. Glöm inte sparandet!

Gratis budgetmall:

För att underlätta för dig att komma igång med din budget kan du ladda ner en gratis budgetmallAnvänd mallen som grund och fyll sedan  i vilka poster du har i din ekonomi.

Lycka till!


BudgetavstämningBUDGETAVSTÄMNING


Första steget är att göra en budget men sen är det minst lika viktigt att följa upp hur det gick med budgeten, dvs göra en budgetavstämning. Nu kommer jag utgå från hur jag (ekonomispecialisten) gör. Till att börja med har jag och min sambo ett gemensamt konto som jag kallar för räkningskonto. Alla våra intäkter (lön och barnbidrag) kommer in på detta konto och det är också från detta konto alla våra räkningar betalas ifrån. Räkningskontot är det kontot som är ”kopplat” till vår budget. Alla in- och utbetalningar som finns med i budgeten sker även på vårt räkningskonto. I vår budgetmall finns det en rad som heter "kvar på kontot". Denna post är egentligen intäkter minus kostnader och sparande, dvs resultatet. Denna summa kallas sedan för "kvar på kontot" vilket vid månadens slut är samma summa som finns på vårt räkningskonto. 

Stämma av en budget

Hur jag stämmer av min budget:
1. Jag kollar så att intäkterna som kommer in på kontot stämmer med det som står i budgeten. Om det inte stämmer justerar jag budgeten.
2. Jag betalar alla räkningarna.
3. Sen kollar jag att kostnaderna/räkningarna stämmer med det som var budgeterat. Om det tillkommit någon räkning eller om det inte stämmer pga av något annat justerar jag budgeten.
4. Då och då kollar jag hur framtida månader ser ut och justerar om ändringar uppstått. Förändringar kan vara löneökning, ändrade räntor på lån mm.
5. Det sista jag kollar är om sista posten  budgetmallen  (kvar på kontot) stämmer med vad som finns kvar på räkningskontot.

Kvar på kontot

Här kan du ladda ner en gratis budgetmall.