Buffertsparande

Buffertsparande, hur skall man tänka kring det? Jag skulle säga att det helt och hållet beror på hur livssituationen ser ut.

När det gäller vår familj så har vi som mål att det totala buffertsparandet skall motsvara minst två månaders totala kostnader (vi är inte riktigt där ännu😊).

▪️Där en månads kostnader skall ses som en ren trygghet och i princip aldrig röras.

▪️Summan av den andra månadens kostnader kan anv vid oförutsägbara händelser, tex om spisen går sönder eller liknande.

Skulle vi hamna i en riktig krissituation så skulle vi nog inte ta av vårt långsiktiga spar i första hand utan vi skulle först välja att sälja av obelånade prylar som har ett större pengavärde. Men jag hoppas att vi aldrig hamnar i en sån situation😀 Hur tänker ni?

About the Author admin

Leave a Comment: