BUDGETAVSTÄMNINGFörsta steget är att göra en budget men sen är det minst lika viktigt att följa upp hur det gick med budgeten, dvs göra en budgetavstämning. Nu kommer jag utgå från hur jag (ekonomispecialisten) gör. Till att börja med har jag och min sambo ett gemensamt konto som jag kallar för räkningskonto. Alla våra intäkter (lön och barnbidrag) kommer in på detta konto och det är också från detta konto alla våra räkningar betalas ifrån. Räkningskontot är det kontot som är ”kopplat” till vår budget. Alla in- och utbetalningar som finns med i budgeten sker även på vårt räkningskonto. I vår budgetmall finns det en rad som heter "kvar på kontot". Denna post är egentligen intäkter minus kostnader och sparande, dvs resultatet. Denna summa kallas sedan för "kvar på kontot" vilket vid månadens slut är samma summa som finns på vårt räkningskonto. 

Så här går det till när jag stämmer av budgeten varje månad:

1. Jag kollar så att intäkterna som kommer in på kontot stämmer med det som står i budgeten. Om inte justeras budgeten.
2. Jag betalar räkningarna.
3. Sen kollar jag att kostnaderna/räkningarna stämmer med det som var budgeterat. Om inte justeras budgeten.
4. Då och då kollar jag hur framtida månader ser ut och justerar om ändringar uppstått.
5. Stämmer sista posten (kvar på kontot) med vad som finns kvar på räkningskontot.

Nu är avstämningen klar.

Här kan du ladda ner en gratis budgetmall.