BUDGETAVSTÄMNING


  Första steget är att göra en budget men sen är det minst lika viktigt att följa upp hur det gick med budgeten, dvs göra en budgetavstämning. Nu kommer jag utgå från hur jag (ekonomispecialisten) gör. Till att börja med har jag och min sambo ett gemensamt konto som jag kallar för räkningskonto. Alla våra intäkter (lön och barnbidrag) kommer in på detta konto och det är också från detta konto alla våra räkningar betalas ifrån. Räkningskontot är det kontot som är ”kopplat” till vår budget. Alla in- och utbetalningar som finns med i budgeten sker även på vårt räkningskonto. I vår budgetmall finns det en rad som heter "kvar på kontot". Denna post är egentligen intäkter minus kostnader och sparande, dvs resultatet. Denna summa kallas sedan för "kvar på kontot" vilket vid månadens slut är samma summa som finns på vårt räkningskonto. 

  Stämma av en budget

  Hur jag stämmer av min budget:
  1. Jag kollar så att intäkterna som kommer in på kontot stämmer med det som står i budgeten. Om det inte stämmer justerar jag budgeten.
  2. Jag betalar alla räkningarna.
  3. Sen kollar jag att kostnaderna/räkningarna stämmer med det som var budgeterat. Om det tillkommit någon räkning eller om det inte stämmer pga av något annat justerar jag budgeten.
  4. Då och då kollar jag hur framtida månader ser ut och justerar om ändringar uppstått. Förändringar kan vara löneökning, ändrade räntor på lån mm.
  5. Det sista jag kollar är om sista posten  budgetmallen  (kvar på kontot) stämmer med vad som finns kvar på räkningskontot.

  Här kan du ladda ner en gratis budgetmall.