BALANSRÄKNING


  Vad är en balansräkning?

  Inom företagsekonomi pratar man ofta om balansräkning och resultaträkning. En balansräkningen är en sammanställning över företagets tillgångar och skulder och en resultaträkning är en sammanställning över företagets intäkter och kostnader per månad och per år. En resultaträkning kan jämföras med det man inom privatekonomi kallar för budget. I din budget skriver du per månad in vilka intäkter du fått samt vilka kostnader (tex månadskostnaden för huslånet) du haft. Skillnaden blir sedan ditt resultat, dvs det du har kvar den månaden. I din budget har du dock ingen sammanställning över storleken på huslånet utan du skriver bara in din månadskostnad. Därför tycker jag man precis som i ett företag bör ta fram en balansräkning över sin privatekonomi.

  Hur gör man en balansräkning?

  En balansräkning liknar egentligen en budget. Du gör helt enkelt en uppställning av dina tillgångar, tex värdet på bostaden, värde på bil och ev kapital. Sen gör du motsvarande med skulder på tex boende, bil och ev andra skulder. Skillnaden mellan dessa är värdet på  din ekonomin. Om skulderna är högre än tillgångarna är det ett tecken på att din ekonomi inte mår så bra. Du bör då hitta en sätt att justera detta på.

  Nedan ser du ett exempel på hur du enkelt för en balansräkning. Du kan sedan välja att uppdatera denna en gång per månad eller när du anser det lämpligt. 

  Tillgångar:
  Hus värderat till:  2 000 000 kr
  Bil värderad till : 50 000 kr
  Aktier: 100 000 kr
  Summa tillgångar 2 150 000 kr

  Skulder:
  Huslån: 1 500 000 kr
  Billån: 40 000 kr
  Övriga skulder: 10 000 kr
  Summa skulder: 1 550 000 kr

  Värdet på din ekonomi: 600 000 kr

  Innan du gör en balansräkning kan det vara bra att göra en budget. I inlägget "Gör en budget" går jag igenom alla steg i hur du gör en budget. Behöver du en budgetmall, kan du här ladda ner en gratis budgetmall alternativt köpa vår utökade budgetmall som innehåller en detaljerad budgetmallen samt en balansräkning.