Hur man gör en budget

En budget är egentligen en framtidsplan av ekonomin, dvs hur den ser ut i dag och en uppskattning av framtiden. När man gör en budget finns det många verktyg att att arbeta i, det vanligaste är verktyget Excel.  Men det finns självklart andra verktyg att arbeta i, tex Googles egna kalkylverktyg (ett gratisverktyg). Samt en mängd smarta appar.

När man gör en budgetmall gör man först en uppdelning av intäkter och kostnader, se bild nedan. Dvs intäkter för sig och kostnader för sig. Varje månad är sedan indelad i en egen kolumn (för att se hela bilden Inspiration budgetmall)

När mallen är klar är det dagas att börja ta reda på vilka intäkter man har samt vilka kostnader man förväntas få under året. Ett tips är att börja med att titta bakåt, dvs ta fram ett kontoutdrag samt lönebesked och räkningar som varit för att få en bättre överblick.

Intäkter:

Vilka intäkter har du? Lön, CSN, barnbidrag, föräldrapenningar, sjukpenning, A-kassa mm

Fasta kostnader:

Fasta kostnader är återkommande kostnader  och som oftast är samma varje månad alternativt att kostnaden kommer samma månad varje år. Tex, boendekostnad så som avgift, hyra, lån, amortering. Fasta kostnader inkluderar även försäkringskostnader, barnomsorg, transportkostnader (skatt, lån, försäkring), medlemsavgifter, abonnemang mm

Rörliga kostnader:

Kostnader du kan påverka och som varierar från månad till månad. Tex, mat, kläder, hygien, lunch, drivmedel, nöje mm.

När man har fått fram alla uppgifter är det dags att börja fylla i budgetmallen. Fyll intäkter och  kostnader under rätt post och månad i budgetmallen. Första gången man gör en budgetmall kan det ta lite tid men sen har du enväldigt bra plan att utgå ifrån. Det är nämligen nu man kan se vilka möjligheter man kanske har. Budgeten är ett levande dokument som man justerar om ändringar i intäkter och kostnader uppstår, Ett tips är att stämma av budgeten varje gång räkningarna betalas, mer info om det hittar du under sidan budgetavstämning. Glöm heller inte att prioritera sprandet. Se gärna sprande som en lika självklar post i budgeten som vilka annan kostnad som helst.

 

Sammanfattning av hur man gör en budget:

  1. Vilka intäkter förväntas du ha?
  2. Vilka kostnader har du?
  3. I vilken månad skall kostnaden betalas?
  4. Stämma av budgeten!
  5. Glöm inte sparandet!

Gratis budgetmall

För att underlätta för dig att komma igång med din budget kan du ladda ner en gratis budgetmall.   Använd mallen som grund och fyll sedan  i vilka poster du har i din ekonomi.

Lycka till!