Hur jag följer upp budgeten

Hur gör jag när jag stämmer av vår budget? Vi har ett gemensamt konto som jag kallar för räkningskonto. Alla våra intäkter går in på detta konto samt alla våra räkningar betalas från detta kontot. Räkningskontot är det kontot som är ”kopplat” till vår budget. Alla in- och utbetalningar som finns med i budgeten sker även på vårt räkningskonto.

Så här går det till när jag stämmer av budgeten varje månad.

1. Stämmer intäkterna med det som kommer in? Om inte justeras budgeten.
2. Betalar räkningar
3. Stämde kostnaderna/räkningarna med det som var budgeterat? Om inte justeras detta.
4. Kollar hur framtida månader ser ut och justerar om ändringar uppstått.
5. Stämmer sista posten (kvar på kontot) med vad som finns kvar på räkningskontot, när intäkterna kommit in och kostnaderna betalats, så är avstämningen klar😀

About the Author admin

Leave a Comment: