Gratis budgetmall

Ekonomispecialisten


Vill du få koll på din ekonomi? Då är en budget en bra start.

Vill du få en grundmall att börja med så fyller du i formuläret GRATIS BUDGETMALL, därefter finns mallen i din mailkorg. Mallen är en tom grundmall i formatet excel och har du inte tillgång till excel kanske Googles egna kalkyverktyg kan vara ett alternativ, ett verktyg som skall vara kompatibelt med excel.


*Allt material är skyddat av upphovsrätten och materialet får inte kopieras, spridas eller säljas.