Gemensamt konto

Fortsätter på tidigare inlägg om våra konton. Vi har ett gemensamt konto ”räkningskonto” där båda våra löner kommer in. Detta konto är grunden i vår ekonomi och det är även detta konto som jag stämmer av vår budget mot. I från detta konto betalas alla våra räkningar. Härifrån går även överföringar till vårt vardagskonto samt våra sparkonton. Sen har vi även en varsin liten månadspeng som man får göra vad man vill med😀 Vi har valt att ha ett gemensamt lönekonto (dvs vårt räkningskonto) för att det inte spelar någon roll vem som drar in mest pengar. Ena månaden kanske det är jag och nästa månad är det sambon. Största anledningen till varför detta funkar för oss är att vi har väldigt lika syn på ekonomi, och vi har inget från tidigare liv som påverkar. Hade vi inte varit samspelta här hade vi kanske haft en helt annan lösning. Huvudsaken är att man hittar lösningen som passar bäst för sig och sin familj😊.

About the Author admin

Leave a Comment: