Budgetverktyg

När man gör en budget underlättar det om man använder ett budgetverktyg. Vanligast är att man skapar en egen budgetmall i Excel men det finns en hel del andra verktyg. Här hittar du tips på budgetverktyg samt andra lösningar som hjälper dig att få koll på din ekonomi:

(en del länkar är adlinks)

 

Excel

Googles kalkylverktyg

Smartbudget

Tink