Budgetavstämning

Första steget är att göra en budget men sen är det minst lika viktigt att följa upp hur det gick med budgeten, dvs göra en budgetavstämning. Nu kommer jag utgå från hur jag (ekonomispecialisten) gör. Till att börja med har jag och min sambo ett gemensamt konto som jag kallar för räkningskonto. Alla våra intäkter (lön och barnbidrag) kommer in på detta konto och det är också från detta konto alla våra räkningar betalas från. Räkningskontot är det kontot som är ”kopplat” till vår budget. Alla in- och utbetalningar som finns med i budgeten sker även på vårt räkningskonto.

Så här går det till när jag stämmer av budgeten varje månad:

1. Stämmer intäkterna med det som kommer in? Om inte justeras budgeten.
2. Betalar räkningar
3. Stämde kostnaderna/räkningarna med det som var budgeterat? Om inte justeras detta.
4. Kollar hur framtida månader ser ut och justerar om ändringar uppstått.
5. Stämmer sista posten (kvar på kontot) med vad som finns kvar på räkningskontot, när intäkterna kommit in och kostnaderna betalats, så är avstämningen klar😀

 

Vill du få inspiration i vilka poster som kan ingå i en budgetmall ladda ner ekonomispecialistens inspirationsdokument–> Inspiration budgetmall, eller varför inte ladda ner en gratis budgetmall.